ฟิสิกส์ (สนามโน้มถ่วง)

กันยายน 13, 2010 ใส่ความเห็น

ณ. ตำเหน่งหนึ่งในกรอบอ้างอิงใดๆ สนามโน้มถ่วงที่จุดนั้นคือ แรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อมวล 1 Kg ที่ตำแหน่งนั้น (สนามโน้มถ่วงเป็นปริมาณเว็กเตอร์)
ให้ Fg คือแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่ออนุภาคมวล M สนามโน้มถ่วงจะนิยามโดย
ซึ่งมีค่าเท่ากับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง อ่านเพิ่มเติม…

Advertisements

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กันยายน 13, 2010 ใส่ความเห็น

พระมหากัสสปเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์

พระมหากัสสปะ เป็นบุตรของกปิลพราหมณ์ ตระกูลกัสสปะในบ้านมหาติฏฐะ
แคว้นมคธ ชื่อเดิมของท่านคือ “ปิปผลิ” แต่คนทั่วไปมักเรียกท่านตามวงศ์ตระกูลว่า
“กัสสปะ” เมื่อท่านอายุได้ ๒๐ ปี ได้ทำการอาวาหมงคลกับนางภัททกาปิลานี ซึ่งเป็นสาวงาม
วัย ๑๖ ปี ธิดาของพราหมณ์ตระกูลโกลิยะ ณ เมืองสาคลนคร แคว้นมคธ อ่านเพิ่มเติม…

สุขศึกษา พลศึกษา

กันยายน 13, 2010 ใส่ความเห็น

การฟกช้ำ (Contusion)  เป็นการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน จนเกิดการฟกช้ำ เนื่องจากหลอดเลือดฝอยของบริเวณนั้นฉีกขาด เลือดจึงออกมาคั่งอยู่ภายในกล้ามเนื้อ โดยที่ผิวหนังไม่มีการฉีกขาด อ่านเพิ่มเติม…

การงานอาชีพ (ขนมเทียนมะพร้าวแก้ว)

กันยายน 13, 2010 ใส่ความเห็น

ขนมเทียนมะพร้าวแก้ว

ส่วนผสม

1.ฟาราฟีน(ผสมฟีอีแวกซ์และไมโครแวกซ์)

2.สีผสมอาหาร สีเหลือง สีเขียว สีแดง

3.หัวน้ำหอม

4.ไส้เทียน(ตัดยาวประมาณ 1 นิ้ว) อ่านเพิ่มเติม…

แนะแนว

กันยายน 13, 2010 ใส่ความเห็น

           ค่ายแนะแนวการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ( Pre – Camp 3 )
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการเรียนต่อระดับชั้นปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อ่านเพิ่มเติม…

หมวดหมู่:แนะแนว, Uncategorized

ศิลปะ

กันยายน 13, 2010 ใส่ความเห็น

ศิลปะสมัยใหม่ ตั้งแต่ กลาง พ.ศ.2300 เป็นต้นมาเป็นงานที่มีลักษณะเป็นสากล และเป็นแบบอย่างของแต่ละคน มากว่าที่จะเป็นแบบอย่างศิลปะแห่งแคว้น ซึ่งเป็น แบบที่มีความแตกต่างกันจนยากที่จะกล่าวอย่างผิวเผินได้ วัสดุและเทคนิคใหม่ ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง อ่านเพิ่มเติม…

หมวดหมู่:ศิลปะศึกษา, Uncategorized

ภาษาอังกฤษ (English speak ในชีวิตประจำวัน)

กันยายน 13, 2010 ใส่ความเห็น

English speak ในชีวิตประจำวัน

มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)

1. ใช้เป็นประโยคกล่าวนำในการทักทายผู้อื่นอย่างสุภาพ เพื่อถามอะไรบางอย่างที่เราต้องการทราบ อ่านเพิ่มเติม…

หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ, Uncategorized